סאבלימינל וטריפל יחד עם קילומבו מזמינים אתכם לתחרות הרמיקסים לשיר "תמיד קדימה" !

שלב הגשת הרמיקסים הסתיים - בקרוב התוצאות.
 
 
------------------------------------
------------------------------------
 
הלהיט החדש של סאבלימינל וטריפל יכול לקבל עכשיו גם את הגרסה שלכם.
 
 
איך משתתפים ?
1. מורידים את הערוצים מהקישור בתחתית הדף אבל לא לפני שעוברים על התקנון המלא ומאשרים את ההסכם.
2. יוצרים ומפיקים את הרמיקס שלכם.
3. מעלים את הגרסה שלכם ל Youtube או Soundcloud (אפשר במקביל גם לפייסבוק והאינסטגרם שלכם בתנאי שתתייגו אותנו, אך לא במקום אחד מהשניים הראשונים) עם הכותרת:
"סאבלימנל טריפל - תמיד קדימה רמיקס (שם יוצר הרמיקס).
4. מוודאים שהקובץ שהעלתם פתוח  - ציבורי (public) כך שכל אחד יכול להגיע ולשמוע אותו.
5. שולחים מייל עם הכותרת "תחרות הרמיקסים" ל Kilombopro@gmail.com ומצרפים לינק, קישור להורדת קובץ האודיו של הרמיקס, שם מלא ומספר טלפון.
 
אין מגבלות סגנון/שימוש בתוכנות או כלים/אורך הקטע - להפך, תהיו יצירתיים וקחו את הרמיקס שלכם רחוק ומעניין !
 
 
תעקבו אחרי דף הפייסבוק והאינסטגרם של קילומבו כדי לקבל עדכונים והצצות לחלק מהרמיקסים.
 
תתפרעו ותהיו יצירתיים ואולי הרמיקס שלכם יהפוך לרמיקס הרשמי !
תאריך אחרון להגשת הרמיקסים - 1.11.2020
 
בהצלחה !!!
 
 
 
Music & Lyrics: Kobi Shimony, Lior Brosh & Omri Cohen
סאבלימינל באינסטגרם:  https://bit.ly/3h1hWGf
טריפל באינסטגרם:  https://bit.ly/38UgX7Y
 
 
------------------------------------
------------------------------------
 
 
 
 
הפרסים מתנת קילומבו ו ARTURIA:
 
מקום ראשון:
מקלדת שליטה איכותית - Arturia Keylab 49 Mk2
מקלדת שליטה מהסדרה העליונה של ארטוריה.
שווי הפרס 2500 ש"ח.
 
 
 
מקום שני:
חבילת התוכנה המעולה של ארטוריה - V Colletion 7
החבילה מכילה כ24 כלים, רובם ככולם שיחזורים מעולים של סינתיסייזרים וכלים וינטאג'
שווי החבילה: 2000 ש"ח.
 
 
מקום שלישי:
חבילת האפקטים הוירטואליים של ארטוריה - FX Collection
החבילה מכילה 12 מעבדי אפקטים מעולים להשלמת כל הפקה -
פרה-אמפים, קומפרסורים, דיליי, ופילטרים
שווי החבילה: כ1500 ש"ח.
 
 
 

 

תקנון התחרות.
 
בעצם הורדת קבצי המקור והשתתפות בתחרות, המשתתף מצהיר כי הוא מאשר ומקבל עליו את תקנון התחרות ותנאיו:
 
הנדון: רישיון חד פעמי להפקת רמיקס
הרמיקס שיישלח לתחרות – באמצעות יוטיוב, סאונדקלאוד, פייסבוק או כל שירות אחר עליו הכריזה קילומבו – יועלה אל השירותים השונים תחת הכותרת: רמיקס (שם היוצר) "תמיד קדימה". בעת שליחת הרמיקס לתחרות, המשתתף יצרף אליו את שמו המלא, כתובתו, מספר הטלפון שלו וקרדיטים הנדרשים מעבר ליוצר עצמו (אם ישנם כאלו).

1. הנהלת תאקט בע"מ (להלן: "החברה") היא המפיקה ובעלת מלוא הזכויות בהקלטה הראשית של השירשל השיר ״תמיד קדימה״ בביצוע: סאבלימינל וטריפל, מילים ולחן: קובי שמעוני, ליאור ברוש ועמרי כהן (להלן: "ההקלטה").
2. משתמש אשר הוריד את קבצי ההקלטות במסגרת תחרות הרמיקסים עם קילומבו (להלן: "המתקשר") מקבל בזאת מהחברה רישיון חד פעמי שאינו ניתן להעברה, ליצירת יצירה נגזרת מההקלטה ("הרמיקס ") בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

3. מוסכם ומובהר כי החברה היא המזמינה של הרמיקס והיא הבעלים הראשון של מלוא זכויות היוצרים בו וכי הרמיקס הוא בגדר "יצירה מוזמנת", כהגדרתה בסעיף 35 לחוק זכות יוצרים התשס"ח-2007 .
 
4. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי החברה לבדה תהיה בעלת מלא הזכויות, לרבות זכויות השימוש ברמיקס, והיא תהיה חופשית לעשות ברמיקס כל שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל פורמט ו/או מדיה, בישראל ובעולם כולו, לכל תקופת קיום זכויות ברמיקס. למתקשר אין ולא תהיה כל זכות בהקלטת הרמיקס ו/או ביצירה המוסיקלית שבהקלטה ו/או הרמיקס ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה ו/או כלפי כל צד ג' בקשר עם השימוש או אי-השימוש ברמיקס, לרבות בגין זכויות מוסריות והוא מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מוותר על כל זכות ו/או תביעה בקשר עם הרמיקס ו/או השימושים ו/או אי השימוש ברמיקס.
 
5. המתקשר יהיה האחראי הבלעדי לכל תשלום ו/או דרישה של צד ג' כלשהו בנוגע להפקת הרמיקס ו/או בקשר להשתתפותו ברמיקס ואו בהפקתו ו/או בקשר לשימושים העתידיים ברמיקס. המתקשר ישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה מייד עם קבלת דרישה ראשונה בגין כל נזק ו/או תביעה של צד ג' כלשהו כאמור, לרבות שכ"ט עו"ד. למען הסר ספק התחייבות זו של המתקשר אינה מוגבלת בזמן.

6. המתקשר ימסור את הרמיקס לחברה בשלושה קבצי מאסטר בפורמט Bit 16 Wave ,כדלקמן: ( )1 מאסטר ( )2 אינסטרומנטל ( )3 אקאפלה.

7. המתקשר מתחייב כי לא יעשה כל שימוש ברמיקס ו/או בחומרי הגלם ו/או בעובדה כי הוא המפיק המוסיקלי של הרמיקס, ללא אישור מראש ובכתב של החברה ובכלל זאת לא יעלה את הרמיקס או יעשה בו כל שימוש באתרי אינטרנט מטעמו, לרבות ברשתות חברתיות ו/או באתרי שיתוף קבצים ו/או ביוטיוב ו/או בכלל.

8. החברה תעשה כמיטב יכולתה לתת למתקשר קרדיט, כמקובל בשוק, כמעבד של הרמיקס. המתקשר מצהיר כי הפקת הרמיקס בפועל תקדם אותו ותעניק לו יחסי ציבור וכי זו התמורה היחידה בגין הפקת הרמיקס בפועל. מוסכם בין הצדדים כי המתקשר לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין הפקת הרמיקס בפועל ו/או בגין שימושים מכל סוג בכל פורמט ו/או מדיה ברמיקס.

9. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בין המתקשר לבין החברה אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד.

10. כל סכסוך בין הצדדים הנובע מהסכם זה ידון בהתאם לחוקי מדינת ישראל ומוסכם בין הצדדים כי בית המשפט המוסמך, בסמכות שיפוט בלעדית, לדון בכל סכסוך כאמור יהיה בית המשפט בתל-אביב- יפו.
11.המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את החברה וקילומבו על כל נזק והוצאה שיגרמו בעקבות הפרה של תנאי תקנון זה, לרבות שכר טרחת עו"ד והליכים משפטיים.
 
12. החברה וקילומבו רשאיות להפסיק, לבטל ולשנות את תנאי התחרות ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.
 
 
ט.ל.ח.
 
 
שלב הגשת הרמיקסים הסתיים - בקרוב התוצאות.